Istorijat

Alpro je osnovan daleke 1977. godine, kada počinju aktivnosti na izgradnji objekata i instalaciji proizvodnih postrojenja. Radovi na izgradnji proizvodnih pogona i postavljanju opreme su završeni krajem 1982. godine, kada i počinjemo sa ekstrudiranjem prvih profila. Od osnivanja do danas, kompanija je stalno investirala u opremu i nova znanja iz oblasti proizvodnje i upotrebe aluminijumskih profila, kako bi u svakom trenutku pratili i primjenili svjetske tokove u proizvodnji i upotrebi aluminijumskih profila. Početkom 2004. godine, u procesu privatizacije, Alumil Grupacija postaje većinski vlasnik Alpra, tako da je Alpro danas sastavni dio Alumil Grupacije, koja je najveći proizvođač arhitektonskih aluminijumskih profila na području Jugoistočne Evrope. U svom razvojnom putu kompanija je prošla kroz nekoliko faza, od uslužnog ekstrudiranja profila, do dizajniranja vlastitih sistema arhitektonskih profila. Proces razvoja je u stalnom pokretu, tako da se naš proizvodni program stalno usavršava i proširuje novim profilima i sistemima. U posljednjih 10 godina je u proizvodnju uvedeno na hiljade novih profila koji su plod našeg razvoja. Shodno našoj razvojnoj politici, 1997. godine je nabavljena i puštena u pogon nova oprema za proizvodnju profila sa termičkim prekidom, 1998. je izgrađen i pušten u rad pogon za elektrostatsko bojenje (plastifikacija) profila, 1998. godine smo nabavili opremu za savijanje lukova od aluminijumskih profila, 2002. godine je uveden novi postupak za pripremu profila za plastifikaciju. Tokom 2007. godine je izvršena rekonstrukcija i modernizacija postrojenja u presaonici.