Opšta garancija za profile

Poštovani poslovni partneri. Ovdje možete preuzeti generalnu garanciju za aluminijumske profile iz našeg proizvodnog programa. Garancija se odnosi na hemijski sastav legure od kojih su izrađeni profili, mehaničke osobine profila, kvalitet površinske zaštite.