Vijesti

Prihvaćen prospekt za hartije od vrijednosti AD Alpro!

08.07.2013.


Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske odobrila je prospekt za uvrštenje akcija prve emisije na službeno berzansko tržište! Rješenje i prospekt možete preuzeti u "download" sekciji internet sajta! 
Podeli